Menu Zavrieť

O mne

V oblasti ochrany zdravia pri práci a hygieny práce a pracovného prostredia aktívne pracujem už vyše 20 rokov.

Pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 1 alebo 2 kategórie (dohľad nad pracovnými podmienkami) zabezpečujem samostatne dodávateľským spôsobom na základe evidencie ÚVZ SR č.OPPL/5503/2019


Pracovná zdravotná služba